Informatiestickers en productlabels

Waar vindt u uw serienummer

Het serienummer vormt een unieke identificatie van het product en is de sleutel naar efficiënt onderhoud en het bestellen van de juiste onderdelen. U vindt het serienummer op typeplaatjes en productlabels, zoals hieronder beschreven. Voor het exacte uiterlijk en de locatie op uw product raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Informatiestickers

De informatiesticker is gewoonlijk op de motorafdekplaat geplaatst of op een ander vlak dat in het oog springt. Deze bevat de identificatienummers voor de motor, de aandrijfeenheid of de keerkoppeling. Het uiterlijk kan verschillen al naar gelang het motormodel en het jaar van productie. Zie onderstaande voorbeelden.

Motorinformatie

Motoridentificatienummers

1. Productaanduiding
2. Chassis-id
3. Serienummer
4. Productiedatum

Motorinformatie

Motoridentificatienummers

1. Productaanduiding
2. Chassis-id
3. Serienummer
4. Productiedatum

Motoridentificatienummers

Motoridentificatienummers

1. Productaanduiding
2. Productnummer
3. Serienummer

Identificatienummers aandrijfeenheid en keerkoppeling

Identificatienummers aandrijfeenheid en keerkoppeling

4. Productaanduiding
5. Overbrengingsverhouding
6. Serienummer
7. Productnummer


Identificatienummers achterspiegelschild*

8. Productaanduiding*
9. Serienummer*
10. Productnummer*

* Nummers op het achterspiegelschild gelden alleen voor de Aquamatic hekaandrijving.

Productlabels

Zowel de motor als de aandrijfeenheid en de keerkoppeling hebben een productlabel met de identificatienummers. Het motorlabel is op het motorblok geplaatst. Het uiterlijk kan verschillen afhankelijk van het model en het jaar van productie. Zie onderstaande voorbeelden.

Productlabels

Motoridentificatienummers

1. Productaanduiding
2. Productnummer
3. Serienummer

Motorinformatie

Motoridentificatienummers

1. Productaanduiding
2. Productnummer
3. Serienummer
4. Vermogen

Motorinformatie

Motoridentificatienummers

1. Productaanduiding
2. Productnummer
3. Serienummer

Motorinformatie

Motoridentificatienummers

1. Productaanduiding
2. Productnummer
3. Serienummer

Motorinformatie

Identificatienummers aandrijfeenheid en keerkoppeling

4. Productaanduiding
5. Overbrengingsverhouding
6. Serienummer
7. Productnummer


Identificatienummers achterspiegelschild*

8. Productaanduiding*
9. Serienummer*
10. Productnummer *

* Nummers op het achterspiegelschild gelden alleen voor de Aquamatic hekaandrijving.